AKTIVITY

21.09.2014 13:41

Vyučovanie anglického a nemeckého jazyka, výtvarný krúžok, hudobné a pohybové aktivity, flauta, detská joga, tvorivá dramatika, plávanie, korčulovanie.