Potrebné tlačivá - Vyhlásenie a prehlásenie zák. zást.,Žiadosť o prijatie, Evidenčný lístok dieťaťa;