Plán akcií 

Každý mesiac:  

Divadelné predstavenie; Krúžková činnosť (Aj, Nj, Vv, Medulienka, detská Zumba, aerobic a flauta...)

Hipoterapia (koníky); Návšeteva knižnice;

 

Vzdelávacie kurzy:

Jesenný turnus - Plavecký kurz - Október

Zimný turnus - Kurz korčulovania - November 

                       - Kurz lyžovania - Február 

Jarný turnus - Plavecký kurz - Apríl 

 

Školské akcie: 

Šarkaniáda -september

BU-BU deň - koniec októbra

Návšteva Mikuláša v našej MŠ - december 

Vianočné dielne - december

Vianočná besiedka - december

Fášiangová zábava - február

Brigáda - Úprava záhrady (s rodičmi) - Marec

Veľkonočné dielne - marec

Medulienka - apríl

Besiedka ku dňu matiek - máj

Detská olympiáda - máj

Karneval MDD - Jún 

Škola v prírode - jún

Športová olympiáda - jún 

Koncoročný výlet