Rozhodli ste sa po zrelom uvážení umiestniť Vaše dieťa do materskej školy. Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete vyzdvihúť v našej MŠ, alebo na našej stránke tu. Ak Vaše rozhodnutie bolo podmienené sociálnou otázkou, alebo zamestnanosťou rodičov, prípadne ste si uvedomili, že Vášmu dieťaťu chýba primeraný detský kolektív – v každom prípade boli Vaše kroky mierené správnym smerom.  Medzi druhým a tretím rokom začína dieťa pociťovať potrebu spoločenského kontaktu s rovesníkmi. Ranné detstvo je ako základ veľkej stavby, ktorú buduje rodina, škola a spoločnosť až do dospelosti. Preto je výsostne dôležité, aké pevné a kvalitné budú základy nášho diela. 

  •  

  • AKTIVITY


    Vyučovanie anglického a nemeckého jazyka, krúžok Minimažoretiek, výtvarný krúžok, hudobné a pohybové aktivity, detská joga, tvorivá dramatika, plávanie, korčuľovanie.