Lastovičky - Triedne učiteľky: Zora Tichá a Mgr. Marta Vozbraňuková

Včielky - Triedne učiteľky: Katarína Stránovská a Stanislava Mrázová

Mačiatka - Triedne učiteľky: Ing. Ľudmila Horváthová a Renáta Jurčišinová

Lienky - Triedne učiteľky: Mgr. Andrea Tichá, Natália Hoková