Lastovičky - Triedne učiteľky: Zora Tichá a Mgr. Marta Vozbraňuková

Včielky - Triedne učiteľky: Katarína Stránovská a Stanislava Mrázová

Mačiatka - Triedne učiteľky: Renáta Jurčišinová a Diana Vrtíková

Lienky - Triedne učiteľky: Renáta Vitézová, Natália Hoková