Naša škôlka má triedy v troch budovách

 

Budova MŠ Jána Smreka 8

 
V tejto budove (s hlavným vchodom vnútri panelákového bloku) sa nachádzajú: 
 
 
Triedy so slovenskou výučbou: Žabky (zberná trieda), Myšky, Lienky, Mravčeky, Motýliky, Včielky. 
Triedy so zameraním na výučbu nemeckého jazyka: Svetlušky, Chrobáčiky, Koníky a Žihadielka. 
 
Keďže toto je naša najväčšia budova, využíva viacero vchodov: 
 
Hlavný vchod - "červená bránička" - pre triedu Žabky (prízemie) a triedu Lienky (na poschodí vľavo)
 
Vedľajší vchod - "žltá bránička" pre triedu Žihadielka (prízemie), ktorá vedie aj k ihrisku
a triedy: Motýliky a Chrobáčiky (obidve triedy na poschodí vpravo a vľavo)
 
 
Bočný vchod č. 1 (zo zadnej strany budovy, od  školského ihriska ) - pre triedu Svetlušky
 
Bočný vchod č. 2 (zo zadnej strany budovy, od školského ihriska a)   
pre triedy: Myšky (prízemie), Koníky a Mravčeky (obidve triedy na poschodí vpravo)
 
 

Budova MŠ Pavla Horova 3

 
V našej hlavnej budove na ulici Pavla Horova č.3 sa nachádzajú triedy: Lastovičky, Lienky, Mačiatka a Včielky. 
 
Do tried Lastovičky a Včielky sa dostanete bočným vchodom (z bočnej strany budovy). 
Do tried Mačiatka a Lienky sa dostanete hlavným vchodom od hlavnej cesty. 
 
 

Budova MŠ Pavla Horova 16

 
Ide o budovu základnej školy Pavla Horova. Vchodom zo zadnej strany školy od školského ihriska sa do tried dostanete po schodisku, keď vyjdete na najvyššie poschodie. Nájdete tu: 
 
Hviezdičky, Slniečka a Sovičky.