Kontakt

Materská škola, Pavla Horova č. 3, 841 07 Bratislava 

Mail adresa: mshorova@centrum.sk

Riaditeľka školy: Mgr. Iveta Pillanková 

Tel. číslo MŠ P. Horova 3: 02/64 77 91 52 

Tel. číslo MŠ J. Smreka 8: 02/64 77 84 04

Mobil: 0905 813 927

 

- Sťažnosť môžete zaslať elektornickou formou na e mailovú adresu: mshorova@centrum.sk

- Akúkoľvek žiadosť, návrh, sťažnosť môžete realizovať aj na uvedených kontaktoch alebo osobne 

- Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a íných podaní  postupujeme v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z.

- Poplatky sú učtované v zmysle "Sadzobníka poplatku za poskytnutie informácií" podľa zákona č. 211/ 2000 Z.z.