Informácie

Nový systém odhlasovania a prihlasovania Vašich detí na stravu

24.08.2022 10:51
Presný postup registrácie si môžete pozrieť tu: Postup pri registrácii na www.jedalen.sk Prihlásenie/registrácia pre deti navštevujúce MŠ na ulici Pavla Horova 16 Prihlásenie/registrácia pre deti navštevujúce MŠ na ulici Pavla Horova 3 Prihlásenie/registrácia pre deti navštevujúce MŠ na ulici Jána Smreka 8 Ak stravu v daný deň nestihnete odhlásiť, alebo máte technické problémy s odhlásením, kontaktujte vedúcu školskej jedálne pani Lépešovú do 8:00 hodiny.    

Oznam o platbách za stravné

24.08.2022 00:00
www.skolkydnv.sk/wp-content/uploads/58642_vzn_meni-vzn5_2021_uhrada-nakladov-v-sj_final-003.pdf        

Kontakt na vedúcu školskej jedálne

Vedúca školskej jedálne Zuzana Lépešová

24.08.2022 11:04

Akékoľvek nejasnosti píšte na adresu lepesovaz@gmail.com ,alebo volajte na č. 0948 490 570. Ved.Šj Zuzana Lépešová

 

Základné informácie o školskej jedálni