NAHLASOVANIE/ODHLASOVANIE Z OBEDA POČAS PRÁZDNIN

DOTÁCIA NA STRAVU OD 01.09.2023

Dotácia na stravu od 01.09. 2023 pre oficiálnych predškolákov v školskom roku 2023/2024 a deti v HN/ŽM Rodičia detí, ktoré sú v školskom roku 2023/2024 v našej MŠ oficiálne predškolákmi, budú odoberať stravu a budú sa zúčastňovať výchovno-vzdelávacieho procesu, môžu pre ne požiadať o dotáciu na...

Všeobecné

Prosíme rodičov, aby v čase prázdnin, kedy škôlka je v prevádzke v obmedzenom režime (t.j. počas letných prázdnin, jarné prázdniny, jesenné prázdniny) odhlasovali svoje deti z obedov sami. Nakoľko pre vedúcu školskej jedálne nie je možné odkontrolovať, ktoré deti budú v tomto čase navštevovať...

Veľkonočné prázdniny

V termíne od 07. do 10. apríla vrátane bude škôlka z dôvodu Veľkonočných prázdnin zatvorená.  Deti budú v tomto čase automaticky odhlásené z obeda. 

Informácie

Dotácia na stravu s účinnosťou od 1.mája 2023

22.03.2023 14:36
  S účinnosťou od 1.5.2023 môžu rodičia detí, ktoré sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu a zároveň odoberajú stravu požiadať o poskytnutie dotácie na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so stravovaním svojho dieťaťa v našej školskej jedálni. Poskytnutie dotácie sa týka: Detí v poslednom ročníku MŠ, ktoré sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odoberajú stravu/resp. sa nestravujú v zariadení školského stravovania...

Nový systém odhlasovania a prihlasovania Vašich detí na stravu

24.08.2022 10:51
Presný postup registrácie si môžete pozrieť tu: Postup pri registrácii na www.jedalen.sk Prihlásenie/registrácia pre deti navštevujúce MŠ na ulici Pavla Horova 16 Prihlásenie/registrácia pre deti navštevujúce MŠ na ulici Pavla Horova 3 Prihlásenie/registrácia pre deti navštevujúce MŠ na ulici Jána Smreka 8 Ak stravu v daný deň nestihnete odhlásiť, alebo máte technické problémy s odhlásením, kontaktujte vedúcu školskej jedálne pani Lépešovú do 8:00 hodiny.    

Oznam o platbách za stravné

24.08.2022 00:00
www.skolkydnv.sk/wp-content/uploads/58642_vzn_meni-vzn5_2021_uhrada-nakladov-v-sj_final-003.pdf        

Kontakt na vedúcu školskej jedálne

Vedúca školskej jedálne Zuzana Lépešová

24.08.2022 11:04

Akékoľvek nejasnosti píšte na adresu lepesovaz@gmail.com ,alebo volajte na č. 0948 490 570. Ved.Šj Zuzana Lépešová

 

Základné informácie o školskej jedálni