cd

08.09.2012 16:58

Triedy - P. Horova

                    

              Myšky

                              

 

Triedne učiteľky: Zora Tichá a Mgr. Marta Vozbraňuková

 

              Včielky

 

 

Triedne učiteľky: Katarína Stranovská a Pavla Padová
 


            

              Mačiatka

 

 

Triedne učiteľky: Mgr. Eva Gnothová a Renata Jurčišinová

 

 

              Lienky

 

 

Triedne učiteľky: Mgr. Andrea Tichá a Natália Hoková