Informácie ŠJ

10.09.2021 00:00

Stravná jednotka

 

Vážení rodičia,

 

Školská jedáleň pri Materskej škole P. Horova 3  prevádzkuje v každej budove materskej školy samostatné kuchyne, v ktorých sa pripravuje 3 x denne strava pre deti, ktoré jednotlivé elokované pracoviská navštevujú.

Pripravovaná strava  je dostatočne výživná  a spĺňa požadované výživové a hygienické kritériá. Deti  majú denne mliečne výrobky,  čerstvú  zeleninu,   ovocie a ovocnú šťavu pokrývame  z dotácie z projektu EU.

Chlieb a pečivo je taktiež denne čerstvo dovážané, mäso na prípravu stravy je  dodávané podľa potreby, vždy však čerstvé priamo od mäsiara.

Snažíme sa v našich kuchyniach variť chutnú domácu stravu. Skúšame aj nové receptúry, aby bola strava rozmanitá a vyvážená,  s prihliadnutím na výživové  potreby tejto vekovej kategórie. Snažíme sa vyjsť v ústrety aj deťom, ktoré majú zdravotné problémy, napr. alergiu na určitý druh stravy, toto riešime individuálne po konzultácii so zákonným zástupcom dieťaťa. 

Cena stravy na 1 deň je 1,54 € 

Cena stravy na 0,5 deň je v sume 1,28 €

K tomu bol schválený režijný poplatok 5,00 € mesačne na vybavenie kuchyne, ktorý je pripočítaný k stravnému na poštovej poukážke.

Variabilný symbol je zložený z mesiaca, roku a čísla triedy. VS je potrebné uvádzať, aby bola platba správne priradená a nedošlo k nedorozumeniam pri kontrole. 

Poštová poukážka  sa vydáva vždy mesiac vopred  (napr. v marci na apríl)

Odpočítanie odhlásenej stravy sa robí mesiac dozadu (napr. v marci sa odrátava za február)

Deti je potrebné odhlasovať do 8,00 hod. na čísle MŠ, alebo na mobil v triedach.

Prosím o dodržiavanie týchto pokynov, lebo bez odhlásenia je dieťa automaticky prihlásené, predídeme tak k zbytočným nedorozumeniam.

Náš cieľ je obojstranná spokojnosť, preto nás prosím v prípade potreby kontaktujte:

vedúca ŠJ: Zuzana Lépešová

mail: lepesovaz@gmail.com

T. č: 0948 490 570

T. č.  MŠ J. Smreka: 64 775 691

                P. Horova: 64 779 275

Stránkové hodiny vedúcej ŠJ sú v stredu 12,00-15,30 hod. v MŠ P. Horova 3