Nový systém odhlasovania a prihlasovania Vašich detí na stravu

24.08.2022 10:51

Presný postup registrácie si môžete pozrieť tu: Postup pri registrácii na www.jedalen.sk

Prihlásenie/registrácia pre deti navštevujúce MŠ na ulici Pavla Horova 16

Prihlásenie/registrácia pre deti navštevujúce MŠ na ulici Pavla Horova 3

Prihlásenie/registrácia pre deti navštevujúce MŠ na ulici Jána Smreka 8

Ak stravu v daný deň nestihnete odhlásiť, alebo máte technické problémy s odhlásením, kontaktujte vedúcu školskej jedálne pani Lépešovú do 8:00 hodiny.