Postup prijímania detí do bilingválnych tried.

18.12.2013 13:21
                                       .
 
 
Postup prijímania detí do bilingválnych tried na P. Horova 3, Bratislava - DNV
 
-Prijímanie žiadostí: 20.1.2014 – 27.2.2014 (akceptujú sa výlučne žiadosti podané v tomto termíne)
-žiadosť je k dispozícií na https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/bilingvalna-vychova-v-rannom-veku/ prípadne v MŠ Horova.
-žiadosť musí byť kompletne vyplnená (potvrdená lekárom, nie staršia ako mesiac).
-minimálny vek dieťaťa: 3 roky (k 1.9. daného roka).
-miesta budú prideľované podľa dátumu doručenia žiadosti.
-Predpokladaný počet miest v bilingválnej triede: 19 (následne bude možnosť umiestniť deti v slovenskej triede)
-Potvrdenie o prijatí dieťaťa bude zaslané poštou koncom marca, rodičia musia potvrdiť nástup v priebehu apríla.