Prijímanie žiadostí: 19.1.2015 – 30.1.2015 !

19.12.2013 10:58

-Prijímanie žiadostí: 19.1.2015 – 30.1.2015 (akceptujú sa výlučne žiadosti podané v tomto termíne).
-žiadosť je k dispozícií na https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/bilingvalna-vychova-v-rannom-veku/ prípadne v MŠ Horova.
-žiadosť musí byť kompletne vyplnená (potvrdená lekárom, nie staršia ako mesiac).
-minimálny vek dieťaťa: 3 roky (k 1.9. daného roka).
-miesta budú prideľované podľa dátumu doručenia žiadosti.
-Predpokladaný počet miest v bilingválnej triede: 19 (následne bude možnosť umiestniť deti v slovenskej triede).
-Potvrdenie o prijatí dieťaťa bude zaslané poštou koncom marca, rodičia musia potvrdiť nástup v priebehu apríla.