Problematika dopravnej výchovy MŠ

01.02.2015 15:21

Problematika dopravnej výchovy v MŠ, predovšetkým výchovy k dopravnej disciplíne, je veľmi náročná a zložitá. 

Chodci a z chodcov práve deti sú najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky. 

Deti z MŠ P. Horova 3 sa vďaka finančnej podpore zamestnaneckého projektu VW - Slovakia s názvom "Farebný semafór" 

oboznámili so základnými pravidlami cestnej premávky, ktoré potrebujú vedieť ako chodci, spolujazdci, kolobežkári, cyklisti. 

Za poskytnutú finančnú pomoc sme zakúpili didaktické pomôcky, ktoré zodpovedajú súčasným požiadavkám výchovy a vzdelávania v MŠ. 

Prostredníctvom hier, edukačných aktivít, riekaniek, básničiek, pesničiek a pohybových hier s dopravnou tematikou deti nadobúdajú 

poznatky o dopravných prostriedkoch, rozvýjajú si poznanie o tom, ako a kde sa pohybujú. 

Zdôvodňujú význam signalizácie na semafóre vzhľadom na bezpečnosť. Poznávajú dopravné značky, 

dopravnú signalizáciu a taktiež deti učíme pravidla cestnej premávky tak, aby si ich osvojili.