" Rekonštrukcia priestorov v MŠ J. Smreka 8 na novú triedu - zvýšenie kapacity o 15 miest"

18.12.2013 13:10

 

Projekt

" Rekonštrukcia priestorov v MŠ J. Smreka 8 na novú triedu - zvýšenie kapacity o 15 miest"

mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves zrealizovala tento projekt z finančného príspevku - dotácie BSK -  v súlade  so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK. Časť nákladov na rekonštrukciu priestorov novej triedy  uhradila Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves zo svojhorozpočtu.
Práce realizovala príspevková organizácia Mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves  - Denova v mesiaci december 2013. Nové priestoryboli skolaudované 17.12.2013. MČ BA DNV tak v spolupráci s BSK a MŠ P. Horova 3 dala možnosť navštevovať  MŠ 15 deťom, ktoré doteraz čakali na umiestnenie z dôvodu  nepostačujúcej kapacity MŠ v našej mestskej časti.