Rozhodnutia

25.04.2017 15:20

ROZHODNUTIA

o prijatí dieťaťa na školský rok 2017/2018 sa vydávajú v čase 

od 22.5.2017 do 31.5.2017 priebežne počas dňa

od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 16,00 hod. do 17,30 hod.