Vedúca školskej jedálne Zuzana Lépešová

24.08.2022 11:04

Akékoľvek nejasnosti píšte na adresu lepesovaz@gmail.com ,alebo volajte na č. 0948 490 570. Ved.Šj Zuzana Lépešová