Všeobecné

Všeobecné

Prosíme rodičov, aby v čase prázdnin, kedy škôlka je v prevádzke v obmedzenom režime (t.j. počas letných prázdnin, jarné prázdniny, jesenné prázdniny) odhlasovali svoje deti z obedov sami. Nakoľko pre vedúcu školskej jedálne nie je možné odkontrolovať, ktoré deti budú v tomto čase navštevovať materskú školu. 

V prípade, že dopredu viete, že Vaše dieťa nebude v čase prázdnin navštevovať materskú školu, prosíme o včasné informovanie (min.2 dni dopredu a týždeň pred začiatkom letných prázdnin) vedúcej školskej jedálne - pani Lépešovej, ktorá Vás môže na dlhší čas odhlásiť zo stravy. 
 
Z dôvodu čerpania letnej dovolenky Vás prosíme o dodržanie včasného informovania, nakoľko počas prázdnin odhlasovanie vedúcou školskej jedálne nebude možné.