Karneval MDD

Prekažková dráha, ovocie

Divadielko

Výtvarna aktivita - Hry v triede

Medovníčky